O portáli

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „ÚDZS“) podľa § 20 ods. 1 písm. e) bod 8. zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vedie register úmrtí fyzických osôb alebo vyhlásení za mŕtveho (ďalej len „register úmrtí“). Od 01.06.2015 prevádzkuje ÚDZS portál na overenie úmrtí fyzických osôb vedených v registri úmrtí (portál eMortes).

Portál eMortes umožňuje pre registrované oprávnené subjekty individuálne overovanie úmrtí fyzických osôb vedených v registri úmrtí.

Na automatizované overovanie úmrtí fyzických osôb vedených v registri úmrtí pre registrované oprávnené subjekty je v časti API Dokumentácia publikovaná presná špecifikácia komunikačného rozhrania.

Publikované: 22. apríla 2021
Naposledy upravené: 1. marca 2023