Overovanie úmrtí

Vyhľadávať úmrtia môže len oprávnený používateľ. Pre získanie oprávnenia je potrebné podať žiadosť v časti "Registrácia"

eMortes API

Rozhranie k overovaniu úmrtí je popísané na:

https://api.udzs-sk.sk/api-docs/index.html


* vo forme: XXXXXXXXX, YYYYYYYYY, … kde X a Y predstavujú číslice rodného čísla

Publikované: 19. apríla 2021
Naposledy upravené: 27. apríla 2023